Beliggenhet, adkomst

Svært profilert beliggenhet i Hoveveien, langs motorveien/E39, nær Sandnes sentrum.

Leietaker vil dele bygg med Freudenberg Oil & Gas Technologies og bli nabo til Felleskjøpet. I umiddelbar nærhet finner vi aktører som Cramo, Byggmax og Nordic Bulk etc.
Coop Bygg forventes å etablere seg i nybygg på nabotomten.

Adkomst

Det er enkel adkomst med bil fra E-39 når ny av/påkjøring ferdigstilles, god offentlig kommunikasjon i området, nær Sandnes sentrum.

Ca. kjøretid til:
Stavanger sentrum: ca. 15 min
Sandnes sentrum: ca 3 min
Stavanger Lufthavn Sola: ca. 15 min
Risavika: ca. 20 min.

Innhold

Lokalene er nybygget, er i dag uinnredet og kan således enkelt tilpasses virksomhet som f.eks. butikk, lager, showroom, kontor og verksted.

Det kan også være aktuelt å leie et mindre areal.

Standard

Lokalet fremstår som meget attraktivt og har flere anvendelsesmuligheter.

4 meter fri høyde under dragere samt 5 meter under tak.

Kjøreport kan etableres.

20 stk p-plasser.

Det aktuelle lokalet ligger øverst oppe på eiendommen og har meget god eksponering mot motorveien/E39 og Hoveveien.

Andre leietakere på eiendommen; Felleskjøpet, Freudenberg oil & gas technologies, HG Regnskap og Avløysarlaget.

Tomten er ca 12 mål. I sammenheng med utvidelsen av E39 Hove-Sandve blir det etablert ny adkomst til Hoveveien, som gjør adkomsten til denne eiendommen meget god.

Energiforbruk

Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er opplyst av eier.

Utleid 'som den er'

De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102
Gårdsnr: 39
Bruksnr: 263