Arealspesifikasjon


1. etg: 400 kvm Kontor
1. etg: 1700 kvm Lager

Beliggenhet


Eiendommen ligger på Sandmoen, Heimdal, ca. 10 minutter sør for Trondheim Sentrum. Eiendommene har en særdeles god eksponering og ligger strategisk til med tanke på logistikk til og fra E6

I området finner du de største aktørene innen lager, logistikk, engros og produksjon - herunder Coops sentrallager, Rema Distribusjon, PostNord, Bring mv..

På nabotomtene er det nylig oppført bygg for hhv. Dekkmann og Team Verksted.

Utvikler/utleier er Relog AS. Relog AS har som mål om å være landets ledende aktør innenfor utvikling av næringseiendom med hovedfokus på industri, lager og logistikk ved sentrale knutepunkt i Norge

Inneholder


PROSJEKT SANDMOEN!

Prosjekt Sandmoen vil bestå av flere byggetrinn, hvor det første vil ferdigstilles Q3 2023.

BYGGETRINN I

Bygget vil være et moderne industribygg som både er energieffektivt, fleksibelt og profilert mot E6.

Bygget vil totalt være ca. 12.000 kvm.

Ledig areal består av ca. 2.100 kvm lager/produksjon med ca. 4 fri takhøyde. Enkel adkomst inn til underetasje og rikelig med kjøreporter sikrer god infrastruktur for leietakere innen lager/logistikk og produksjon. Tilgang til kontorer i tilknytning til lager/produksjons-delen. Lokalene kan ferdigstilles til ny leietaker innen 9-12 mndr.

Felles inngangsparti med øvrige leietakerne i bygget.

Eget ventilasjonsanlegg og fjernvarme inn til bygget sikrer energiøkonomisk leieforhold.


FREMTIDIGE BYGGETRINN

For Leietakere med større arealbehov kan det tilbys prosjekterte bygg i flere størrelser, fra 4.000 kvm - 12.000 kvm.

Leietakere kan tilbys skreddersøm basert på de behovene de har, eksempelvis:
- behov for takhøyde på inntil 15m
- behov for lager/produksjon i kombinasjon med kontor
- behov for rikelig med lasteramper/kjøreporter

Eiendommen er regulert til formål forretning og industri.

Parkering


Parkering på felles parkeringsplass samt tilgang til arrondering/utomhusareal ved adkomsten til leiearealet.