Beliggenhet, adkomst


Attraktiv beliggenhet midt i Randaberg sentrum.

Adkomst fra Randaberg sentrum, ta inn Tungenesveien mot Circle K. Ta så deretter til venstre inn Bøveistubben 5. Eiendommen er den første til venstre etter Circle K

Innhold


1. etasje: Verksted/lager, kontorer, kopirom, teknisk rom samt wc.
2. etasje: Kontorer samt spiserom.

Eiendommen har stort inngjerdet uteområdet med mulighet for å låse av med port, i tillegg til egen kundeparkering.

Standard


- Kombinasjonseiendom med lager/verksted samt kontorer
- Kjøreporter (2 stk) 4,5 - 4 m,
- Oljeutskiller
- Tilhørende uteareal
- God parkeringsdekning på egen tomt

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier/fremutleier.

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier/fremutleier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.