Kort om eiendommen


Eiendommen er i dag bebygget med et fjøs og sammenhengende låvebygg. Dette planlagt revet for å oppførte dette bygget.

Beliggenhet


Skaugum gård ligger i sørvest vendt i Asker og historien til gården går helt tilbake til middelalderen.
Lageret vil bli liggende nedenfor gårdstunet til Skaugum.
Adkomst fra E 18 fra Holmen eller fra Asker sentrum. Asker stasjon ligger 3 km fra eiendommen med bil. I Asker sentrum finnes de fleste servicetilbud som forventes i en hvilken som helst urban bykjerne.
Her er en ytterst sjelden mulighet for leie av lagerlokaler i nybygg.

Arealer og innholdsbeskrivelse


Bygningsareal:
1. etasje: ca. 1065 m² lager
Mesanin: ca. 200 m² lager
Innvendig takhøyde ca. 5,5 meter ved yttervegg og 8 meter under mønet.

Standard


Bygget vil bli oppført etter TEK 17 standard.
Ventilasjonsanlegg med varme i kontordelen.

Bebyggelse


Skaugum- Prosjektert låve med 1065 kvm kvm BTA lager og mesanin på opptil 200 kvm. Lageret kan deles i to enheter på henholdsvis 600 og 465 kvm.

Overtagelse
Byggetid ca. 7 måneder (utenfor vintersesong) + kommunal behandlingstid.

Tomten


Det vil bli opparbeidet tilstrekkelig areal for god adkomst til lageret.