Beskrivelse


Takhøyde: Netto 9 meter, 12 meter gesimshøyde


Overtakelse: Etter nærmere avtale


Utvikler: Fabritius

 

Fabritius skal nå utvikle Gjelleråsens siste og best beliggende kombinasjonseiendom som er ferdig regulert. Tomten er ferdig planert som gir mulighet for rask ferdigstillelse og innflytting. Eiendommen består av et tomteareal på 21.327 kvm., hvor bygget får en grunnflate på ca 8.000 kvm og ca 1.100 kvm mezzanin. Endelige arealer avtales nærmere etter leietakers behov.

Bygget vil få en netto takhøyde på 9 meter i lagerdelen og en gesimshøyde på 12 meter. Privat veiareal sikrer gode manøvreringsmuligheter. Bygningskroppen kan utformes etter leietakers ønske hvor antall kjøreporter, lastehus og plasseringer avtales etter behov og ønske. 

Gode parkeringsmuligheter for ansatte, samt høy standard på kontor (se referansebilder) sikrer godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Om Fabritius


Fabritius er en av landets ledende utvikler av lager- og logistikk eiendom. Med tilstedeværelse siden 1991 har selskapet gjennomført et betydelig antall prosjekter med fornøyde kunder. Nybyggprosjekter organiseres som samarbeidsprosjekter mellom leietaker, totalentreprenør og Fabritius hvor målsetningen er et optimalt sluttprodukt for leietaker.

Adkomst

Eiendommen har enkel og effektiv adkomst fra Riksvei 22 via etablert avkjørsel. Dette er samme av- og påkjøring som både Ringnes Brygger og Arcus benytter seg av. Kort vei til rundkjøring på riksvei 4, samt Hvamkrysset på E6. Utbyggingen av Lahaugmoen er ferdigstilt som var med på å ytterligere bedre kapasiteten for tungtransport på riksvei 22.

Avstand til Oslo er ca 25 minutter, med tilsvarende avstand til Gardermoen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt lokalisert på Gjelleråsen. Gjelleråsen har etablert seg som et av de mest attraktive næringsområdene med sin korte avstand til både Oslo og Gardermoen. Mange distribusjonstunge aktører har valgt Gjelleråsen som lokasjon, hvilket støtter oppunder den gode adkomsten.

Av kjente aktører i nærområdet kan man nevne Ringnes, Arcus, Staples, Würth, Blomsterringen og Diplom IS.

Standard

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 213
Gårdsnr: 107
Bruksnr: 705