Arealspesifikasjon


2. etg: 200 kvm Kontoraral bygg 2
2. etg: 250 kvm Kontoraral bygg 2 (kopi)
2. etg: 489 kvm Kontorareal Bygg 1
2. etg: 735 kvm Kontorareal Bygg 3
2. etg: 900 kvm Kontorareal Bygg 3
3. etg: 200 kvm Kontor
3. etg: 600 kvm Kontorareal Bygg 1
3. etg: 2800 kvm Kontor

Kort om eiendommen


Et svært attraktivt næringsbygg beliggende på vestsiden av Forus. Nær en rekke sentrale bedrifter, som COSL, ENI, GDF Suez, Statoil, A.I Boost, NetSecurity, Cegal, Aibel, Oceaneering , Audi.

Leietakerne i Vassbotnen 1 er gjennomgående meget fornøyde med bygg, standard og fellesfunksjoner. Innbydende fellesarealer, med flott utsmykking. Arealene inkluderer en svært flott kantine som er pre-rigget med AV-utstyr slik at den kan brukes til større samlinger. Det er også et såkalt "VIP-møterom" som kan bookes via Intranett. Dette er også rigget med oppgradert AV-utstyr, herunder videokonferansemuligheter.

Oppsummert: gode kontorlokaler for bedrifter som er opptatt av kvalitet.

Muligheter for god profilering iht byggets skiltplan.

Beliggenhet


Bygget ligger i første rekke mot E-39, mellom Bertel O. Steen og Audi Senter Forus. Like ved av/påkjørselrampe til E-39, og like ved bussvei-aksen som krysser E-39 med bru.

Innhold


Vassbotnen 1 er et kontorbygg på tilsammen ca 15.000 kvm. Kontorene som nå er ledige er fordelt i alle 3 bygningene.


I tillegg til VIP møterom i Bygg 1 er det også felles møterom i Bygg 2 som kan brukes til kurs / undervisning for inntil 40 personer. 16 personer på Styrerommet og 12-16 på Vip rommet.
Stort felles treningsrom med lyse fine lokaler og felles garderobe til leietagerne - fri bruk enten etter trening eller etter å ha syklet til jobben. Det er også Sykkelparkering og
tørkerom, garderober, sykkelpleiestasjon.

Ovennevnte areal kan tilpasses hver enkelt leietaker etter nærmere behov og ønske.

Tomt


Pent opparbeidet og beplantet uteareal.

Bebyggelse


Trallfagården består av 4 bygg, hvorav 2 av byggene er knyttet sammen med gangbru.

Standard


Eiendommen har gjennomgående god standard. Materialvalg er av høy kvalitet.

Adkomst


Enkel adkomst. Like ved av/påkjørsel fra E-39 og nær bussveien. Sykkelstamveien som går langs E-39 er under ferdigstillelse.

Parkering


Meget god parkeringsdekning, rundt bygget og i lukket anlegg under atriumbyggene.

Offentlig kommunikasjon


God offentlig bussvei transport. Trallfagården ligger ved bussvei-aksen.

Diverse


På bygget så er det 3 og 4 etg hvor det er ledige arealer. På tegningene er det i 2 og 3. etg.

Ansvarlig megler


Jan Georg Byberg

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis
Kantine