Beskrivelse

Få kontorbygg på Lysaker kan tilby bedre synlighet enn PP11 langs E18. Hver dag passerer det nærmere 100 000 mennesker via E18 som går rett forbi bygget. Det gjør PP11 til et svært attraktivt kontorbygg for egen profilering.  Dette sammen med meget arealeffektive og moderne løsninger inne i bygget, gjør at PP11 vil være en meget god arbeidsplass for dine ansatte og viktig ifm nyrekruttering.Arkitekturen skiller seg positivt ut fra omgivelsene og er tegnet av Henning Larsen Architects. Fasaden er fasettert og gir forbipasserende inntrykk av et levende bygg som åpner og lukker seg. Byggets utforming gjør at logo og annen profilering er synlig fra alle vinkler.Solavskjermingen er integrert i fasaden og gir bygget et helt eget uttrykk. Samtidig er den viktig for å oppnå et energieffektivt kontorbygg. Sammen med fasadens spesielle utforming bidrar den til at bygget skifter karakter i løpet av dagen. Materialet på fasaden fanger lyset og reflekterer et fargespill som varierer i takt med dagslyset og årstidene.

Sammendrag om Breeam-sertifisering


Bygget har som mål å oppnå BREEAM Excellent. Arkitektene som benyttes på PP11 er fra Henning Larsen Architects - et internasjonalt anerkjent arkitektkontor fra Danmark. PP 11 har fått et innovativt og miljøeffektivt design, der bl a fasadene er designet med høye vinduer og med innvendig skråhimling mot fasade som fører til bedre lysinnslipp lengre inn i bygningskroppen slik at man får arbeidsplasser med svært gode lysforhold. Materialene som er valgt i prosjektet er basert på produkter med lave emisjoner, som bidrar til et sunt og godt innemiljø. Det er installert vannbesparende utstyr for toaletter, kraner og dusjer samt teknisk utstyr og belysning med lavt energibruk. Varmebehovet i bygget dekkes av fjernvarme og -kjøling. For å redusere miljøbelastningen i byggefasen, blir det overvåket og rapportert avfall, energi- og vannbruk som kommer fra aktiviteter på byggeplassen. Byggeplassen er en grønn byggeplass , som blant annet innebærer retningslinjer for luft- og vannforurensning, miljøvennlig materialbruk, innkjøp av byggematerialer og energibruk i perioden.

Adkomst

Kommer man fra E18, er det kun to minutters kjøring til PP11. Tilsvarende er det kort avstand fra Stabekk og Bekkestua.Det er enkel adkomst via gangvei fra Lysaker stasjon. Busser går hyppig og stopper 100 m fra bygget.Bygget er også svært godt tilrettelagt for sykkelbrukere. Når du ankommer PP11 møtes du av et innbydende inngangsparti og biler kan stoppe rett utenfor hovedinngangen for å sette av eller plukke opp passasjerer.

Beliggenhet

Den sentrale beliggenheten ved et av landets største kollektivknutepunkt gir mange valgmuligheter når du skal til og fra jobben i PP11. Tog, buss, bil, sykkel – hva er enklest for deg? Er avstanden hjemmefra overkommelig kan du også ta bena fatt og benytte deg av gangveiene som passerer inntil kontorbygget. Når ikke bare bilveiene, men også togskinnene, gangveiene og sykkelstiene bringer deg til PP11 - blir det enkelt å ta miljøriktige reisevalg.

Flere bussruter har stoppested rett utenfor bygget og har avgang annenhvert minutt i rushtiden. Oslo Lufthavn Gardermoen når du på 35 minutter med flytoget fra Lysaker stasjon.

Lysaker stasjon betjener tog og busser til og fra alle himmelretninger, og er Norges tredje største målt i antall passasjerer. På området til den moderne stasjonen finner du både dagligvarebutikk, kiosk, apotek og restaurant.

Standard

Bygget vil bli prosjektert etter energiklasse A og miljøsertifiseringmål er BREEAM NOR Excellent. Her vil man få muligheten for å være leietaker i et miljøbygg av det aller ypperste som er å fremskaffe i markedet.I PP11 får alle medarbeiderne dagslys og utsyn. Kontorbygget er utformet slik at samtlige arbeidsplasser får optimale lysforhold.

Innredningsmulighetene er mange og gir plass til både innovative og åpne felleskontorer, cellekontorer av varierende størrelser og stillerom hvor du kan trekke deg tilbake for å arbeide uforstyrret, eller rett og slett trenger å sitte bak en lukket dør.

Innhold

Lokalene tilpasses leietakers behov, og passer godt både for åpent landskap og cellekontorer. Samlet areal er 1 567 kvm BTA, hvor det er mulig å se på oppdeling til 2/3 enheter.I åpen løsning er man nede på en arealeffektivitet på under 11,5 kvm per arbeidsplass - noe som er blant det beste i markedet. 

Hva får du som leietager i PP11:


God profilering mot E18
Effektive planløsninger
Grøntområde for rekreasjon på baksiden av bygget
Parkering i kjeller
Sykkelparkering og garderober
Svært god kollektivdekning 
Tilgang til kantineløsninger
Mulighet for resepsjonsløsinger 
Felles møterom ved hovedinngang
 Avhengig av tilpasninger, så kan lokalene ferdigstilles fra april 2019. VELKOMMEN TIL VISNING I PP11!  

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Garasje/P-plass
Heis
Kantine