Arealspesifikasjon


3. etg: 125 kvm kontorareal i deler av 3 etg

Kort om eiendommen


På vegne av Bureau Veritas Norway AS har vi på fremleie flotte kontorlokaler i Røynebergsletta 33. Lokalene er lyse og trivelige med gjennomgående fine kvaliteter. Fremleieforholdet gjelder deler av 3 etasje, men det vil også være mulig å få et større areal om leietaker ønsker det. Vennligst kontakt megler for nærmere informasjon

Beliggenhet


Sentralt plassert på Forus. Her er man tett på alle hovedvei-aksene, med Solasplitten som sikrer øst-vest passasjen, og E-39 og RV-510 som sikrer gode forbindelser nord/sør.

Innhold


3. etasje: Åpent landskap, 3 kontorer, møte-/konferanserom, kjøkken, toaletter og rekvisita rom.

Standard


Lokalene holder normalt god standard.

Offentlig kommunikasjon


Området har god bussforbindelse

Fremleie


Ved inngåelse av fremleieavtale benyttes standard fremleieavtale for næringslokaler.
Som overordnet prinsipp er denne fremleieavtalen (Fremleieavtalen) back-to-back med Hovedleieavtalen. Dette innebærer at Fremleietaker har de rettigheter og forpliktelser overfor Fremutleier som Fremutleier har overfor Utleier under Hovedleieavtalen, mens Fremutleier har de rettigheter og forpliktelser overfor Fremleietaker som Utleier har overfor Fremutleier under Hovedleieavtalen. Kontakt megler for nærmere informasjon.