Beskrivelse

Fasiliteter
- Heis
- Personal restaurant/Kantine
- Møterom
- Garderober og stort trimrom
- Sykkelparkering – avlåst innendørs
- Meget god parkeringsdekning
- Båtplass i privat båthavn
- Båthus med kajakklagring
- Strand og parkmessige uteområder

Beskrivelse
Bygg C: 138 kvm BTA – 2. etasje

Strandveien 50 ble oppført i 1990 og er en del av Sameiet Godthaab Lysakerfjorden med DNB Livsforsikring AS som største eier. Eiendommen er på totalt 23 000 kvm.
Strandveien 50 har løpende gjennomgått flere oppgraderinger, og fremstår i dag som meget godt vedlikeholdt og med gode tekniske kvaliteter.
Kantinen er totalrehabilitert og tilbyr et meget godt og variert tilbud til gunstige betingelser.

Ledig fra
Ledig fra 01.04.2019

Beliggenhet
Strandveien 50 skiller seg fra øvrige eiendommer på Lysaker med sin fantastiske beliggenhet og samtidige nærhet til offentlig kommunikasjon.
På Lysaker Brygge og i området rundt finnes ulike servicetilbud, spisesteder og også flere treningssenter. CC Vest shoppingsenter ligger ikke mange minutter unna.

Lokalene/innhold
Lokalet kan leies «as is» eller alternativt med oppgraderinger av overflater og tilpasning av planløsning etter nærmere avtale. Dette hjørnelokalet har fantastisk utsikt over fjorden, Bygdøy og innover Bestumkilen.

Adkomst
Strandveien 50 ligger ca. 7 minutters gange fra Lysaker Stasjon, som er et av Norges største knutepunkt for offentlig kommunikasjon. Stasjonen er stoppested for alle lokaltog, intercitytog og flytoget i tillegg til busser. Fra Lysaker Brygge (naboeiendommen) går det fergeforbindelse til Nesoddtangen, med hyppige avganger i rushtiden.
Eiendommen har meget god parkeringsdekning i lukket garasjeanlegg samt godt med gjesteplasser ute for besøkende.

Eierforhold
Strandveien 50 er et sameie med DNB Livsforsikring AS som største eier. DNBs eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør og dekker hele verdikjeden innen segmentene kontor, kjøpesenter og hotell. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Stockholm.

Som en av Norges største private eiendomsbesittere er DNB Livsforsikring en langsiktig og finansiell solid utleier, noe som betyr at vi opprettholder standarden på våre eiendommer også i nedgangstider. I tillegg medfører vår størrelse, med hensyn til antall eiendommer, fleksibilitet for våre leietakere. Leietakere og investorer opplever at DNB Næringseiendom er til å stole på, og finner gode, moderne og fremtidsrettede løsninger. Vi er ledende innen miljøarbeid og jobber systematisk og langsiktig for å sikre bærekraftige løsninger.

For mer informasjon kontakt:
DNB Næringseiendom
Anne Sofie Stafseth
Telefon: 815 44 100
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: Annesofie.stafseth@dnb.no

Akershus Eiendom
Rune Arvesen
Seniorrådgiver
Tlf: 22 41 48 00
Mob: 915 35 567
Send e-post: ra@akershuseiendom.no