Beliggenhet, adkomst


Dusavik ligger i Stavanger kommune ca. 6 km nord for Stavanger sentrum, ca. 16 km fra Sola Lufthavn og Forus.

Området består av både bolig- og næringsbygg, hvor NorSea sin utskipningsbase for olje- og gassvirksomheten er sentral. De ledige kontorlokalene i Finnestadveien 44 ligger ved kaien mellom boligområdet mot Tasta og NorSea-basen.

Det er gode parkeringsarealer på eiendommen som ligger nær E39 med behagelig og enkel adkomst utenfor pressområdene for rushtidstrafikk i Stavanger og Sandnes.

Dusavik anses som et attraktivt arbeidssted for arbeidstakere som har sin bopel i området fra Stavanger sentrum, vest og nordover. Ryfast og Eiganestunnelen, som er forventet ferdigstilt i 2019, vil gi hurtig og enkel adkomst med bil også fra Forus og Hundvåg.

Kontorene har og god bussforbindelse mot Stavanger og Randaberg sentrum. Området er og lett tilgjengelig og tilrettelagt for adkomst med sykkel.

Arealer og fordeling per etasje


Det er god mulighet for å dele bygget mellom flere individuelle leietakere, enten med felles inngang gjennom eksisterende resepsjonsområde eller ved etablering av egne innganger.

Tilgjengelig bruttoareal er på totalt ca. 23 000 kvm fordelt på følgende tre deler:


VESTFLØY (INKL. ATRIUM)

Underetasje: Ca. bta. 1381 kvm.
Første etasje: Ca. bta. 1367 kvm.
Andre etasje: Ca. bta. 1380 kvm.
Tredje etasje: Ca. bta. 1380 kvm.
Fjerde etasje: Ca. bta. 634 kvm.
Femte etasje: Ca. bta. 58 kvm.

Ca. BTA 6 200 kvm.


MIDTBYGGET

Kjeller: Ca. bta. 576 kvm.
Underetasje: Ca. bta. 1 824 kvm.
Første etasje: Ca. bta. 1 697 kvm.
Andre etasje: Ca. bta. 1 897 kvm.
Tredje etasje: Ca. bta. 1 887 kvm.
Fjerde etasje: Ca. bta. 1 039 kvm.

Ca. BTA 8 913 kvm.


ØSTFLØY (INKL. ATRIUM)

Kjeller: Ca. bta. 855 kvm.
Underetasje: Ca. bta. 1 380 kvm.
Første etasje: Ca. bta. 1 121 kvm.
Andre etasje: Ca. bta. 1 380 kvm.
Tredje etasje: Ca. bta. 1380 kvm.
Fjerde etasje: Ca. bta. 661 kvm.
Femte etasje: Ca. bta. 91 kvm.

Ca. bta. 6 872 kvm.

Arealene består av komplette kontorfasiliteter inkludert moderne innredede individuelle kontorer, områder med kontorlandskap, kantine med tilhørende café.

Flere størrelser møterom, auditorium, kopirom, postrom, trimrom, kjøkkenområder med kaffestasjoner og sosiale soner.

Lokalene kan benyttes som de er eller tilpasses leietakers individuelle behov.

Byggemåte


Betong og elementer.

Standard


Bygget er godt og tidsmessig vedlikeholdt med gjennomgående god standard.

Oppvarming


- Elektrisk
- Gass fra Lyse
- Ventilasjon/ kjøling: Komfortventilasjon

Parkering


Meget god parkeringsdekning.

Areal og eierform (opplysninger om evt. feste)


Ca. 24 000 kvm.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Takst / tilstandsrapport


Etter nærmere avtale.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.