Beliggenhet, adkomst


Skeiane og Møllekvartalet et av de mest sentrale knutepunktene i Sandnes, både for buss og tog.

En rekke busslinjer, både innover i byen og sørover, har stopp her.

Påkjøringen til E39 bringer deg raskt ut på veien og ut av byen i begge retninger.

Fra Møllekvartalet er du på Skeiane stasjon på knappe to minutter - og seks minutter til Sandnes stasjon.

Togturen til Stavanger tar i underkant av 20 minutter og skal du sørover er du på Bryne etter bare 13 minutter.

Arealer og fordeling per etasje


MØLLEKVARTALET REPRESENTERER NOE HELT UNIKT I SANDNES SENTRUM.

MED HELE 16 ETASJER BLIR DETTE ET AV BYENS KLART HØYESTE - OG MEST PRESTISJEFULTE NÆRINGSBYGG.

FERDIGSTILLELSE ER ALLEREDE Q1 2022

VI KAN TILBY INNTIL 5 000 KVM. MED NÆRINGSLOKALER.

I FØRSTE BYGGETRINN, KAN VI TILBY FØLGENDE:

1. Etasje: CA. BTA 1500 kvm. - Forretning og publikumsrettet virksomhet

2. Etasje: CA. BTA 455 kvm. - Kontorvirksomhet

3. Etasje: CA. BTA 559 kvm. - kontorvirksomhet

4. Etasje: CA. BTA 559 kvm. - kontorvirksomhet

TA KONTAKT MED OSS - OG BLI MED Å BESTEMME UTTRYKKET FOR DITT LOKALE I SANDNES SENTRUM!

Standard


Høy standard i nytt bygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Balansert ventilasjon med kjøling.

Parkering


I møllerkvartalet har vi opptil 51 parkeringsplasser forbehold næringslokalene.

I tillegg er det svært god dekning i Nygaardshagen like over gaten.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Lokalene er ledig for overtagelse.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.