Beskrivelse

OBOS Eiendom har meget attraktive og særegne kontorlokaler for utleie i Kværnerhallen. Bygget er transformert fra industrihall til moderne kontorlokaler. Lokalene har innredning fra 2017.
Det er i dag i hovedsak cellekontorløsninger- kan tilpasses ny leietaker.

Lokalene ligger i 4. etasje - det er til orientering mulig å dele opp arealene. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale rundt behovet for Deres bedrift.

Beliggenhet

Kværnerbyen er urbant og sentralt 5 minutter fra Oslo S. Det bor i dag ca 3000 mennesker, og det er ca 3000 arbeidsplasser i Kværnerbyen. Med en beliggenhet kort i fra hovedveinettet vil det være mulig og nå nord, øst og vestover på på en smidig måte.

Adkomst
Adkomsten fra Kværnerbyen til både øst og vest i byen samt til flyplassen, er tilrettelagt både for bruk av bil og kollektivtrafikk. Det er av- og påkjøringsrampe fra E6/RV190 og adkomst fra forskjellige deler av byen via sykkeltraséer og gangveier. Blant annet er det sykkelvei til Oslo S. Det tar bare seks minutter med 32 bussen fra Norges kollektivknutepunkt Oslo S, til Kværnerbyen, Med 20 minutter på flytoget fra Oslo S til Gardermoen, er heller ikke avstanden lang til resten av verden. I tillegg til 32-bussen, går bussrutene 34, 70 og 74 til stoppet Kværner i Konows gate, hundre meter fra hovedinngangen. Det er også gangavstand til trikkelinjene 18 og 19. 

Om OBOS Eiendom

Vårt kundeløfte

Å ta best mulig vare på våre kunder/leietakere står helt sentralt i OBOS Eiendom. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre strukturen, kulturen og kommunikasjonen som ligger til grunn for at du som vår kunde har en positiv opplevelse fra første møte og gjennom hele leieforholdet.

Grønt ansvar

OBOS tar samfunnsansvar og har som et av sine hovedmål å ta grønt ansvar. Som leietaker hos oss vil du være del av denne reisen, enten det er gjennom energibesparende tiltak, grønne tak, bikuber, gjenbruk eller andre tiltak . Som eneste utleier i Norge betjener OBOS Eiendom fellesområder og -funksjoner i sine bygg med energi fra egne småkraftverk i Norge.

Din sikkerhet er viktig for oss

Sikkerhet og trygghet for brukerne av våre bygg er kontinuerlig i fokus hos oss. Vi har tydelige rutiner for etablering og oppfølging av HMS og medarbeidere med lang erfaring innen feltet.

Gjennom løpende drift og periodisk vedlikehold av våre bygg sørger vi for å holde våre eiendommer i forskriftsmessig og teknisk god stand. Vi har videre et fokus på estetiske uttrykket i en eiendom, slik at våre leietakere og deres kunder har en positiv opplevelse som brukere av bygget.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Garasje/P-plass
Heis
Kantine