Beskrivelse


Beskrivelse

Vi ønsker nye leietakere velkommen til Nådlandskroken 11. Vi ønsker å fremheve følgende:  


Bygget er omfattende rehabilitert, og fremstår lyst og moderne
Alle arealer kan tilpasses ny leietaker
Arealeffektive løsninger
Garderober, trimrom og fin felles kantine
Meget bra parkeringsdekning
Beliggende like ved bussvei og togstasjon (Gausel stasjon)
En rekke spennende selskap i umiddelbar nærhet
Scandic konferansehotell er nærmeste nabo
I nærheten finner man f.eks. IKEA, Kiwi, Kvadrat kjøpesenter, Scandic hotell, Equinor HQ.

Alle nye leietakere vil kunne få medvirke på materialvalg og løsninger. Dette i samarbeid med arkitekt og eier. 

LOKALENE:
Det er ledige arealer i 1. og 2. etasje.
1. etg.: ca. 1.500 kvm BTA
2. etg.: ca. 1.500 kvm BTA

Lokalene er i dag i hovedsak innredet med åpent landskap, en hel rekke stillerom og team-rom samt møterom. Etasjene har tidligere hatt svært variert bruk, alt fra kontorbruk for Siemens til skole for Stavanger International School. Dette viser den store fleksibiliteten man har i forhold til innredning/bruk.

AVSTANDER: (antatt kjøretid utenfor rushtid)


Stavanger sentrum: ca. 13 min.
Sandnes sentrum: ca. 8 min
Stavanger Lufthavn, Sola: ca. 8 min.
Hinna Park: ca. 4 min
Forus Vest: ca. 3 min
Gausel stasjon: ca. 1 min

Godt tilrettelagt for dem som sykler til jobb, med tørkeskap og gode garderobeforhold
Tilknyttet energisentral for fjernvarme. Sikrer miljøvennlige, energioptimale løsninger.
Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet

BELIGGENHET
Eiendommen ligger svært sentralt ved en av hovedinnfartsårene til Forusområdet, samtidig som man er tett på dobbelsporet, Hinna Park m.v. 

KONTAKT: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige romløsninger og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres bedrift.

 

ANNET:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg.