Beskrivelse

Eiendommen er en kombinasjonseiendom på totalt 12.521 m2 med areal som følger:

Tørrvarelager ca 8.000 m2
Kjølelager ca 2.520 m2
Fryselager ca 528 m2
Kontor ca 1.475 m2.

Kjøl og fryselager kan konverteres til normalt tørrvarelager om ønskelig. For brukere med behov for slike fasiliteter er anleggene godt vedlikeholdt.

Eiendommen har god logistikk med tilkomst for varelevering fra tre kanter. Det er totalt 24 porter med rampe, løftelem og værgardin. Dette gir eiendommen en fleksibilitet som gjør at denne kan deles i flere leieforhold, innenfor eiendommens naturlige grid.

Fri innvendig lagringshøyde er hovedsakelig 6-7 meter. 

Tomten:
Tomten er asfaltert og det er godt med plass for parkering av personbiler, lastebiler mv. Tomten er inngjerdet. I dag er eiendommen bundet sammen med naboeiendommen med et mellombygg. Dette mellombygget planlegges fjernet slik at man kan kjøre rundt eiendommen innenfor eiendommens gjerde.

Adkomst

Eiendommen har god adkomst fra E18, ca 3 minutter fra avkjøringen.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende på Lierstranda hvor man finner forskjellige virksomheter innen lagring, handel og kontor. Eiendommen ligger langs E134 og eiendommen har således en unik eksponering i området.

Innhold

Eiendommen er utleiet frem til august 2022. Lokalene kan mest sannsynlig ledigstilles 31.12.2021. For interessenter med behov for lokaler før august 2022 er utleier åpen for å søke å finne løsning for slike interessenter.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt megler.

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Felles resepsjon
Kantine
Kjøreport