Arealspesifikasjon


1. etg: 1000 kvm ledig areal 1 etg.
2. etg: 1200 kvm Ledig areal 2 etg.

Kort om eiendommen


Ledige butikk-/kontorlokaler på bakkeplan med god eksponering.
Lokalene består i dag av en kombinasjon av cellekontorer og åpent landskap. Leieobjektet kan tilpasses leietakers ønsker / behov, etter nærmere avtale og således leveres med tilpassede løsninger. et enkelt å tilpasse lokalene til ulik bruk.
Lokalene er godt eksponert, og har en svært sentral beliggenhet i Sola.

Beliggenhet


Sentralt plassert i Sola sentrum med kort vei til flyplassen og ca 10 min kjøretur unna Stavanger og Sandnes.
Lokalene har lett adkomst til Sola sentrum med undergang like ved.
Det er god profilering mot riksvei 509.

Standard


Lokalene holder god og moderne standard, men ytterligere tilpasninger etter leietakers ønske/behov er fullt mulig.

Energimerking


Denne eiendom er energimerket med energikarakter D. Kopi av energiattest kan fås ved henvendelse til megler.

Parkering


God parkeringsdekning på eiendommen

Offentlig kommunikasjon


100 meter til bussholdeplass

Sentrale lover


Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.
Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.
Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk


I henhold til Hvitvaskingsloven har meglerforetaket plikt til å gjennomføre kundetiltak (ID kontroll, kontroll av reelle rettighetshavere, mv). Kundetiltak skjer løpende og vil blant annet gjennomføres når handel inngås og ved gjennomføring av oppgjøret, samt dersom det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres, skal meglerforetaket ikke gjennomføre transaksjonen med kjøper. Ved meglerforetakets avvikling av kundeforholdet, vil avtalen mellom partene være bindende, men meglerforetaket kan ikke bidra i gjennomføringen av handelen. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Regulering


Eiendommen ligger i et område som er regulert til forretning, kontor og industri.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis