Beskrivelse

En av våre stolte og trofaste leietakere har vokst seg ut av lokalene sine og fornyer tillitten til oss, vi bygger nytt hovedkontor for de sentralt på Drømtorp. Det medfører at dagens lokaler blir ledige fra midten av 2019.Glynitveien 27 er et relativt nytt bygg fra 2007, opprinnelig bygd som et flerbrukerbygg. dvs. bygget kan enten brukes tilsvarende som av eksisterende leietaker, enbrukerbygg. Alternativt kan bygget naturlig deles på midten og brukes av flere aktører. Bygget fremstår; ordentlig, i god stand, tilhørende opparbeidede utearealer, moderne og godt vedlikeholdt.Bygget inneholder blant annet:1. etasje, Lager
ca. 1.023 kvm BTA lager - kan naturlig deles i to på midten, hver lagerseksjon, ca. 512 kvm BTA
To toaletter i lagerdelen, et i hver seksjon
To kjøreporter, et tilhørende hver seksjon
To separate ventilasjonsaggregater lokalisert i lageret, ett server halvparten av lageret og halvparten av kontoret, det andre den resterende halvparten
2. etasje, kontor:
ca. 1.023 kvm BTA kontor - kan naturlig deles i to på midten, hver kontorseksjon er på ca. 512 kvm BTA
Én kontorseksjon har kjøkkenfasiliteter med tilhørende spiserom / møterom
Totalt fem toaltter, henholdsvis tre og to for den enkelte kontorseksjon
To terrasser, én til hver seksjon
To innvendige og to utvendige trapper, hvorav én innvendig og én utvendig til hver seksjon.
Se for øvrig plantegningene for skisser av bygget, plantegningene kan avvike noe. Les mer om Drømtorp i vårt magasin: http://issuu.com/hoegheiendom/docs/dr__mtorp_magasin_flip?e=30848996/55189594

Et levende sted som begeistrer


Per i dag består Ski Næringspark av 70.000 kvm kontorer, lager og næringslokaler, samt utviklingstomter. 60 nasjonale og internasjonale aktører av ulik type og størrelse har valgt å legge sin virksomhet til næringsparken som i dag har 1.200 aktive arbeidsplasser. Dette mangfoldet bidrar til et levende miljø som skaper begeistring for både nye og etablerte virksomheter.
Sammen bidrar eiere og leietakere til å gjøre Ski Næringspark til en markedsledende og foretrukket næringspark i Stor-Oslo.

Adkomst

Adkomst fra Oslo:
Bil til Ski Næringspark ca. 25 minutter
Tog til Ski sentrum tar i dag (2016) ca. 23 minutter. I 2021 vil toget ta ca 11 minutter.
 Det er kort avstand fra Ski Næringspark til Ski sentrum.
Buss til togstasjon og storsenteret i Ski sentrum 2 ganger i timen, bussturen tar ca. 5 min.
Ca. 15 minutters gange til Ski sentrum.

Beliggenhet

Ski Næringspark er i dag en veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårer som E6/E18.

Fasiliteter

Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kantine
Kjøreport