Beskrivelse

En av våre stolte og trofaste leietakere har vokst seg ut av lokalene sine og fornyer tillitten til oss, vi bygger nytt hovedkontor for de sentralt på Drømtorp. Det medfører at dagens lagerlokale blir ledige fra midten av 2019.Glynitveien 21 er et nyere bygg fra 2014, på totalt ca. 6.500 kvm BTA. hvoretter én seksjon i ytterkant er tilgjengelig fra juli 2019.Bygget fremstår; ordentlig, i god stand med tilhørende opparbeidede utearealer, moderne og godt vedlikeholdt.Lokaletinneholder blant annet:
Totalt areal på ca. 1.014 kvm BTA, henholdsvisca. 65 kvm kontorareal og ca. 949 kvm BTA lager
Toaletter
2 kjøreporter
Parkeringsplasser
Muligheter for etablering av ladestasjoner mm.
Se for øvrig plantegningene for skisser av bygget, plantegningene kan avvike noe. Les mer om Drømtorp i vårt magasin: http://issuu.com/hoegheiendom/docs/dr__mtorp_magasin_flip?e=30848996/55189594

Et levende sted som begeistrer


Per i dag består Ski Næringspark av 70.000 kvm kontorer, lager og næringslokaler, samt utviklingstomter. 60 nasjonale og internasjonale aktører av ulik type og størrelse har valgt å legge sin virksomhet til næringsparken som i dag har 1.200 aktive arbeidsplasser. Dette mangfoldet bidrar til et levende miljø som skaper begeistring for både nye og etablerte virksomheter.
Sammen bidrar eiere og leietakere til å gjøre Ski Næringspark til en markedsledende og foretrukket næringspark i Stor-Oslo.

Adkomst

Adkomst fra Oslo:
Bil til Ski Næringspark ca. 25 minutter
Tog til Ski sentrum tar i dag (2016) ca. 23 minutter. I 2021 vil toget ta ca 11 minutter.
 Det er kort avstand fra Ski Næringspark til Ski sentrum.
Buss til togstasjon og storsenteret i Ski sentrum 2 ganger i timen, bussturen tar ca. 5 min.
Ca. 15 minutters gange til Ski sentrum.

Beliggenhet

Ski Næringspark på Drømtorp er en veletablert næringspark med nærhet til Oslo og hovedtrafikkårer som E6/E18.

Fasiliteter

Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kantine
Kjøreport