Beskrivelse

Tomteområde på Danebuåsen, på grensen mellom Sandefjord og larvik kommune.
Regulert til handel, logistikk, lager, industri, kontor og forretning etc. 
Eiendommen er på totalt ca. 366 000 m2 brutto og ca. 186 000 m2 netto bebyggbar tomt.

Store deler av tomten er opparbeidet og byggeklar. Nødvendig infrastruktur til området er på plass, bl.a. eget kryss for av- og påkjøring til E18.

Bulk skal utvikle og bygge logistikk, industri, kombinasjonsbygg fra ca. 2 000 kvm til ca. 40 000 kvadratmeter.

Vi kommer gjerne på et møte for å høre mer om behovet dere har.
Ta kontakt for mer informasjon.


Bulk Infrastructure AS


Bulk Industrial Real Estate er et forretningsområde innen Bulk Infrastructure Group, og skal være Skandinavias ledende eiendomsutvikler av lager-, logistikk og industribygg ved å tilby suverene lokasjoner med strategisk beliggenhet og bærekraftige logistikkløsninger, tilpasset et marked i rask endring. Med tilgjengelige tomter, gjennomtenkte moderne bygg og en profesjonalisert og gjennomtenkt prosess, leverer Bulk Industrial Real Estate et innovativt, fleksibelt logistikkprodukt, og viser seg som en klasseledende rådgiver og samarbeidspartner. Bulk Industrial Real Estate har siden starten i 2006 bygget, og har under oppføring, mer enn 525 000 kvadratmeter industribygg.

Adkomst

Meget bra beliggenhet langs E18 og kort vei til Norges nest største containerhavn.

Beliggenhet

Tomten har god beliggenhet i Danebusåsen som er lokalisert:


Holmestrand = ~30 minutter kjørevei
Drammen = ~50 minutter kjørevei
Oslo = ~1,5 time kjørevei
Moss = ~1,5 time kjørevei

Standard

Se vedlagte Bulk brosjyre som viser Bulks standard bygg lager og omlastningsterminal.