Inneholder

I Industriveien 25 på Skedsmokorset har vi for utleie kombinasjonslokaler bestående av lager og kontor. Det totale utleieareal er på ca. 2 723 kvm, men det kan leies arealer fra ca. 150 kvm kontor og ca. 600 kvm lager.


Totalt ca. 2 723 kvm BTA, som fordeler seg med:
843 kvm lager: Ledig fra ca. 01.01.2019. Adgang via 2 stk. kjøreporter med rampe på siden av bygget. Adgang til egen garderobe med dusj og toalett. Dette lokalet må leies sammen med kontorer på ca. 250 kvm i 3. etasje.

580 og 600 kvm lager:
Det er ikke direkte adgang til lagerlokalet på 580 kvm. Adkomst må således enten skje via nabolokalet på 600 kvm (adkomst via 1 stk. kjøreport) eller via heisadkomst som går til høytlager på ca. 2 286 kvm i 1. etasje. Lokalet på ca. 580 kvm er ledig nå, og lagerlokalet på 600 kvm kan overtas fra ca. 01.01.2019. Det er primært ønskelig at 580 + 600 kvm leies ut samlet, med overtakelse fra ca. 01.02.2019.

Det er dog mulig å leie 580 kvm med overtakelse før 01.01.2019. Er dette ønskelig MÅ man leie høytlager på 2 286 kvm i tillegg. Dvs. totalt ca. 2 866 kvm. Kontakt megler for ytterligere informasjon.
Høytlager på ca. 2 286 kvm har ca. 9 meter takhøyde og adgang via 3 stk. kjøreporter. Lagerlokalet inneholder også liten vestibyle, trimrom med badstue, 2 stk. garderober med dusj, arkivrom, og kontor/sosialt rom.

Det er mulig å leie lagerlokalet på 600 kvm separat dersom arealet på 580 kvm allerede har blitt utleid sammen med høytlager. I kontordelen i arealet på 600 kvm er det tilgang til egen kjøkkenkrok, garderobe og toalett.

2. etasje, ca. 300 kvm kontor. LEDIG NÅ.
Adgang til eget kjøkken, garderobe og toalett. Kan leies separat.

3. etasje, ca. 150 kvm kontor/møterom: LEDIG NÅ.
Adgang til eget kjøkken, garderobe og toalett. Kan leies separat.

3. etasje, ca. 250 kvm kontor: LEDIG FRA CA. 01.01.2019.
Toalett, kjøkken og garderobe deles med annen leietaker. Må leies sammen med lager på ca. 843 kvm.

Arealene deles ikke opp i mindre enheter.


Diverse opplysninger:

- Fri parkering på eiendommen.
- Ventilasjonsanlegg med kjøling og varme.

- Tilgang til felles kantine.

- Garderober med dusj.

- Deler av bygget har etablert heis.

Utleier er Galleberg Eiendom AS.

Beliggenhet

Eiendommen ligger attraktivt til på Skedsmokorset i et veletablert industriområde med en rekke forskjellige virksomheter. Flere etablerte aktører er allerede leietakere i eiendommen.

Kun få minutter med bil fra E6, og meget enkel adkomst til/fra Industriveien.

Tomten

Flat tomt opparbeidet med asfalterte kjøre- og parkeringsarealer. Noe gress/grøntarealer i randsoner rundt eiendommen samt diverse prydbusker/trær ved kontorinnganger.

Adkomst

God adkomst, også for større kjøretøy.

Off. Kommunikasjon


Meget god kollektivforbindelse fra buss.

Parkering

Eiendommen har meget gode parkeringsforhold. Fri parkering for eiendommens ansatte og besøkende.

Standard

Eiendommen fremstår med god standard.
Lyse kontorlokaler med utstrakt bruk av glassvegger mellom kontorer og fellesområder, noe som gir ekstra gode lys- og arbeidsforhold.

Diverse

Eiendommen ligger også ute for salg (salg av AS, som hjemmelshaver til eiendommen).

Kontakt megler for ytterligere opplysninger.

Visning

Etter avtale med megler. REF. 18065.

Overtakelse

Etter nærmere avtale.