Om eiendommen

Arealspesifikasjon

400 kvm Hall 1
440 kvm Hall 2

Innhold

Hall 1:
Ca. 400 kvm lager og/eller finverksted.
Takhøyde på ca. 3,5 - 4 meter, stor kjøreport inn i hallen.

Hall 2:
Ca. 440 kvm kaldtlager.
Stor port inn i lageret, takhøyde ca. 4 meter.
Mulighet for ute-lagring på tak.

Noe uteareal kan leies i tilknytning til hallene. Utearealet er innegjerdet med felles låsbar port.

Videre mulighet for å leie ca. 155 kvm kontorer i hovedbygg.
Kontorarealet består av 5 cellekontorer av varierende størrelse, te-kjøkken, møterom og wc.

Standard

Normal standard for denne typen arealer.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt like utenfor selve Dusavik-basen, som er et aktivt og attraktivt industri- og havneområde. Området er preget av hovedsakelig oljerelaterte virksomhet.

Mer enn 60 olje- og gass relaterte virksomheter ligger i Dusavik i dag.

Adkomst

Området og eiendommen ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særlig nå etter at den nye Eiganestunnelen sto ferdig i 2020 med 4-felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.
Veiprosjektet E39 Rogfast vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Tunnel innslaget vil være ved Harestad krysset, like nord for Dusavik som gir meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E39. Dette prosjektet legger til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som vil styrke viktige næringsklynger.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 275

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kjøreport