Beskrivelse

-Heis
-Personal restaurant/Kantine
-Møterom
-Garderober og stort trimrom
-Sykkelparkering – avlåst innendørs
-Meget god parkeringsdekning
-Båtplass i privat båthavn
-Båthus med kajakklagring
-Strand og parkmessige uteområderBeskrivelse:
Bygg D: 629 kvm BTA – 1. etasjeStrandveien 50 har løpende gjennomgått flere oppgraderinger, og fremstår i dag som en meget godt vedlikeholdt eiendom med gode tekniske kvaliteter.
Kantinen er totalrehabilitert og tilbyr et meget godt og variert tilbud til gunstige betingelser.Ledig fra:
Etter avtaleBeliggenhet
Strandveien 50 skiller seg fra øvrige eiendommer på Lysaker med sin fantastiske beliggenhet og samtidige nærhet til offentlig kommunikasjon.
På Lysaker Brygge og i området rundt finnes ulike servicetilbud, spisesteder og også flere treningssenter. CC Vest shoppingsenter ligger ikke mange minutter unna.Lokalene/innhold:
Lokalet trenger oppgradering av overflater, og overtakelse vil kunne finne sted i løpet av høsten 2018. Lokalets store åpne gulvflate gir rom for stor fleksibilitet og mange muligheter for ulike innredningsløsninger. Meget god arealeffektivitet og fantastisk utsiktEierforhold:
Strandveien 50 er et sameie med DNB Livsforsikring AS som største eier. DNBs eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør og dekker hele verdikjeden innen segmentene kontor, kjøpesenter og hotell. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Stockholm.For mer informasjon kontakt:DNB Næringseiendom
Anne Sofie Stafseth
Telefon: 815 44 100
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: Annesofie.stafseth@dnb.noAkershus Eiendom
Rune Arvesen
Seniorrådgiver
Tlf: 22 41 48 00
Mob: 915 35 567
Send e-post: ra@akershuseiendom.no