Beliggenhet


Gamle Borgenvei 3 ligger flott til i grønne og rolige omgivelser på Borgen i Asker.

Eiendommen er godt eksponert og ligger i et veletablert område hvor en rekke anerkjente aktører har etablert seg, bla. Kongsberg Maritime, Visolit, Schlumberger, Olympus, Honeywell, Vingmed, Miros, National Oilwell Varco, Wärtsilä Oil & Gas Systems, Sulzer Pumps Wastewater, Miros m.fl.

Like utenfor eiendommen ligger holdeplass med hyppig bussforbindelse til Asker sentrum. I gang- og sykkelavstand ligger Asker stasjon med et solid kollektivtilbud med Flytog, fjern- og nærtog, buss mv.

Bygget har meget god tilgjengelighet fra E18.

Inneholder


Ledige arealer: fra 1000-10 000 kvm BTA

Lokalene kjennetegnes med gode takhøyder i kontorarealer, større vindusarealer, godt inneklima og tidsriktig teknisk infrastruktur (ventilasjon, kjøling, IT/elektro mv.)

Lokalenes utforming er godt egnet for åpne landskapsløsninger og/eller en kombinasjon med cellekontorer og teamkontorer.

Bygget har en meget god bygningsbredde som passer godt til showroom i kombinasjon med kontorer.

I Gamle Borgen vei 3 tilbys ulike arealstørrelser:
- énbrukerprofil: egen bygningsfløy med eget inngangsparti, takterrasse
- leieobjekter per etasjeplan
- inndeling for mindre leietakere med etasjevis avgrensning
- lager/plukklager tilbys til kontorleietakere

Ta kontakt med megler for arealstørrelser

Lokalene tilbys fra Q4-2021.

Bebyggelse


Gamle Borgenvei 3 ble oppført i 2009 og ble bygget som et énbrukerbygg med hovedvekt på kontorarealer med tilhørende test- og lagerarealer.
Bygget skal nå videreutvikles og tilpasses et moderne flerbrukerbygg med et komplett servicetilbud med tidsriktige fellesfunksjoner - fullservicebygg.

Bygget planlegges med felles resepsjonstjeneste, personalrestaurant, kiosk/kaffebar, møterom, treningsfasiliteter, garderobe og dusj, innendørs sykkelparkering mv.

Eiendommen er totalt ca. 25 000 kvm BTA, hvorav ca. 14 000 kvm BTA kontorareal, 4500 kvm BTA lager og i tillegg en større parkeringskjeller. Bygget har tre hovedbygg over bakkenivå i 3-4 etasjer, med felles underetasjer som binder byggene sammen.

Undertasjen som egner seg for lager/lettproduksjon/plukklager har god takhøyde (4 m) med et eget innendørs varemottak med lasterampe. Arealet kan deles i hensiktsmessige utleieenheter og tilbys til kontorleietakere med behov for kombinasjonsarealer.

Bygget har meget god parkeringsdekning både innendørs og utendørs for ansatte og gjesteparkering.