Beliggenhet, adkomst


Vardheivegen ligger i et etablert industriområde i Klepp kommune, i grensen til Time Kommune.

Gåavstand til jernbanen i Bryne sentrum.

Avstand fra Vardheivegen 60:

- 15 km. til Sandnes sentrum
- 21 km. til Sola flyplass
- 27 km. til Risavika Havn
- 30 km. til Stavanger sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Eiendommen har en bygningsmasse på totalt ca. 600 kvm. over to plan, hvor første etasje er utleid.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Budgivning


Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår prospekt og vedlegg vedrørende eiendommen før en inngir bud.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt som den er


Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den / det er", jfr. avhendingslova § 3-9 Avhendingslova § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-8. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingslova § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvaret for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger som justeringsforpliktelser ifm. MVA. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selger står fritt til å på ethvert tidspunkt å godta eller forkaste ethvert bud.

Salgsbetingelser: Informasjonen i dette prospektet forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og liknende vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og tegninger og ikke kontrollert av megler. Selger og megler fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte forekomme ved senere kontrollmålinger.

Eventuelle arealavvik skal ikke kunne gjøres gjeldene som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag eller heving