Beliggenhet, adkomst


Attraktiv beliggenhet midt på Forus.

Kort avstand til Stavanger, Sandnes og Sola flyplass.

Adkomst


God adkomst for både bil og sykkel.

Sykkelmotorveien kommer like i nærheten.

God og enkel adkomst til kollektiv transport.

Standard


- Kontorlokalene holder gjennomgående god standard, bestående av både cellekontorer og åpne landskap.

- De ledige arealene er fordelt som følger;
1. etasje: 130 kvm. BTA. 2. etasje med to seksjoner: 400 kvm. BTA. og 200 kvm.BTA.

- Hver seksjon har tilgang til egne møterom og kjøkkenfasiliter.

- Mulighet for utvendig lagring

- Mulighet for nybygg av verksted/lager hall på ca. 585 kvm.(BTA.)

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning med opptil 40 ledige p-plasser.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelser er opplyst av eier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.