Beskrivelse

Kombinasjonseiendom med lager, produksjons- og kontorlokaler i etablert næringsområde med mange aktører innen kontor, produksjon, lager og salg.
Selveiende tomt på 3664 kvm som er opparbeidet med asfalterte varehåndterings- og parkeringsarealer.
Bebyggelsen er oppført i etapper mellom 1981 og 2002 og har et samlet bruttoareal på ca. 2105 kvm.
Svært velegnet for egenbruker eller som et investeringsobjekt for utleie.

Eiendommen er utleid til Adda Byggkjemi AS for kr. 1.800.000,- pr. år + driftsutgifter og mva, men eiendommen ledigstilles i løpet av 2025.

Salg gjennomføres ved overdragelse av 100 % av aksjene i Adda Eiendom AS, org. nr. 921 967 055

For nærmere informasjon, salgsprospekt og tilgang til datarom – ta kontakt med vårt kontor.