Innhold:

1. etg: verksted/lager: ca 1700 kvm, inkl en liten kontorfløy tilknyttet hallene. Stor takhøyde - flere traveskraner (10 tonn og 16 tonn) . Oljeutskiller.

2. etg: kontor - cirka 500 kvm. Må pusses opp for å tilfredsstille dagens krav. Leveringstid 6-9 mnd etter signert avtale.,

Standard:

Normal standard på hall. Enkelte oppgraderinger vil trolig være påkrevd i forbindelse med leietakerskifte. Kontorseksjonen i 2. etg må rehabiliteres, og vil overleveres med standard som angis i samråd med leietaker. Taket er tekket om i 2005.

Beliggenhet:

Tornerosevgeen ligger like ved Toyota Hegre på Lura / Gamle Forusvei.

Adkomst:

Enkel adkomst, også for tyngre kjøretøy.

Parkering

God parkeringsdekning.

Overtakelse

Etter avtale.

Energimerking

Vedr. utleie - Næring: Eier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A- G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt. Eier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiasstest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.

Beskaffenhet

Tomten er totalt ca. 9 mål, og deler av dette kan disponeres ekslusivt av leietaker, etter nærmere avtale.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1102