Om eiendommen

Arealspesifikasjon

2. etg: 3900 kvm Lager
3. etg: 1400 kvm Kontor

Standard

Lokalene oppføres som kjølelager, men kan også benyttes som vanlig lager.

Leietaker gis anledning til å påvirke utforming av materialvalg og standard.

Inneholder

Fra den nordlige siden av bygget leder en rampe opp til byggets 2 etasje. Denne rampen er dimensjonert for semitrailere. Ved byggets sørlige side leder en annen rampe ned tilbake til bakkenivå. På denne måten sikrer man en effektiv håndtering av kjøretøy som skal levere/avlevere varer til bygget.

Lokalene kan leveres med opptil flere ramper.

Lokalene inneholder følgende arealer:
- Kjølelager ca. 3900 kvm BTA i 2. etasje.
- Kontor/showroom ca. 1400 kvm BTA i 3. etasje.

Parkering

Det kan tilbys rikelig med parkeringsplasser

Diverse

Eiendommen er en del av Oslo Seafood Center, et nytt bygg som skal huse en rekke anerkjente aktører innen sjømatnæringen.

Oslo Airport City skal komplementere, forsterke og skape synergier mellom de verdiskapende etableringene som allerede eksisterer i området, og være drivkraften og motoren i å bygge en ny bydel i direkte tilknytning til OSL Norges største og Nordens nest største flyplass.

I dag sysselsetter OSL direkte ca. 12.500 personer, og sammen med underleverandører, kontakter etc. en samlet sysselsetting på nesten 23.000 personer. Dette antallet vil bli doblet mot 2050, og investeringene i en ny hovedflyplass har gjort OSL til en av landets klart største arbeidsplasser.

Ledig fra

Lokalene kan overtas andre halvår 2023.

Beliggenhet

Eiendommen er en del av Oslo Airport City og ligger meget sentralt til i nærheten av Gardermoen.

Oslo Airport City og dets nærområde er landets kanskje største og viktigste kommunikasjons- og transportknutepunkt innen alle typer næringer.

I området er det etablert en rekke kjente aktører herunder:
- Porsche
- Coop hovedlager
- Felleskjøpet hovedlager
- Birger N. Haug
- Plantasjen
Samt en rekke andre aktører.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 3033
Gårdsnr: 152
Bruksnr: 66

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Kjøreport