Beliggenhet, adkomst


Stavanger sentrum, like ved Domkirken, Stavanger Storsenter og Arneageren.

Nærområdet


Lokalet ligger i Kirkegata, midt i Stavangers handelssentrum.

Kirkegata er Stavanger - og regionens kanskje travleste handlegate.

Her finner du butikker som eks. Zara, Rolfsen, Urban etc.

Byggemåte


Tre

Innhold


Totalt ca. bta 260 kvm. med følgende arealfordeling:

1. etasje:
* 100 kvm. butikk

2. etasje:
* 80 kvm. butikk

3. etasje:
* 80 kvm. lager/kontor

Standard


Butikklokalet har god standard.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av utleier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.