Beliggenhet, adkomst


Stavanger sentrum, like ved Domkirken, Stavanger Storsenter og Arneageren.

Nærområdet


Lokalet ligger i Kirkegata, midt i Stavangers handelssentrum.

Kirkegata er Stavanger - og regionens kanskje travleste handlegate.

Her finner du butikker som eks. Zara Rolfsen, Urban etc.

Byggemåte


Tre

Innhold


Totalt er ca. BTA 225 kvm. og er fordelt på følgende:

1. Etasje: 150 kvm. butikk

2. Etasje: 50 kvm. kontor med toalett

3. Etasje: 25 kvm. loft

Lokalene kan tilpasses leietakers behov.

Standard


Butikklokalet har god standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.