Beskrivelse

Beskrivelse:
Kirkegata 21 ligger midt i velrennomerte Kirkegata, vis-a-vis Zara, og rett ved Session, Urban, Koch, Synsam, Lexington m.fl. Rett over gaten finner man også en rekke av byens optikere, som har dannet sitt "fag-cluster" i denne delen av gaten. Akkurat slike service-rettede konsepter er godt hjulpet av at det er korttidsparkering like i nærheten. Godt eksponert fasade, og et kompakt forretningslokale rett inn fra gaten skulle passe godt for det rette konseptet. 

Adkomst:
Enkel adkomst med bil/buss/tog. Mindre enn 100 meter til så vel gateparkering (korttidsparkering), som inngang til Valberget Parkering.

Beliggenhet:
Beliggende i indre sentrumskjerne.

Standard:
Butikklokalene er kontinuerlig oppgradert, og holder således normalt god standard. Lokalene kan for øvrig tilpasses leietakers ønsker og behov.

Innhold:
Butikk i 1.etasje: ca. 100 kvm, samt lager på ca. 30 kvm. Over butikken finner man pauserom og fasiliteter for ansatte. (Areal ca. 80kvm). 

Regulering: sentrumsformål

Matrikkelinformasjon:
Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 55
Bruksnr: 512

Annet:
Annonsen kan være mangelfull ift. lovpålagt opplysningsplikt. Før bindende leieavtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett informasjon. Det henvises for øvrig til skriftlige tilbud og selve avtaledokumentet (leieavtalen), med alle vedlegg. Utleier er orientert om plikten til å legge frem energiattest for leietaker. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen, dersom energiattest ikke fremlegges. I de tilfeller energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn at Eiendommen har laveste energiklasse.


KONTAKT: ta kontakt for utfyllende informasjon, eller for å avtale visning. Vi tar gjerne en gjennomgang for å avklare mulige løsninger, og se på hvordan man best mulig kan løse behovet til deres konsept.


Newsec Maps: Vi har til enhver tid full markedsoversikt og unike markedsdata som sikrer kloke beslutninger.