Arealspesifikasjon


1. etg: 200 kvm Lager
5. etg: 15 kvm Kontor
5. etg: 435 kvm Kontor

Beliggenhet


Stanseveien 13 har en sentral beliggenhet i et veletablert industri- og næringsområde på Kalbakken/Alna.

Eiendommen er beliggende inntil Østre Aker Vei med god eksponering og enkel kommunikasjon til hovedfartsårene i alle retninger.

Offentlig kommunikasjon med bussholdeplasser i Stanseveien og Østre Akers vei, samt ca. 10 minutters gange til tog (Nydal Jernbanestasjon) som går i retning Lillestrøm og Oslo S.De mange rutene gjør det enkelt og effektiv å bruke offentlig kommunikasjon.

Beskrivelse


Stanseveien 13 er en kombinert lager-, verksted- og kontoreiendom. Eiendommen består av to næringsbygg hvor den ene vender ut mot Østre Akers vei og den andre mot Stanseveien. Det er innkjøring til eiendommen fra begge sider.

Diverse:
* Heis tilknyttet kontordelen.
* Fibertilknytning.
* Ventilasjonsanlegg.
* Kjøreadkomst med varmekabler og port til kjelleren.
* Eiendommens arealer og tekniske innretninger er vedlikeholdt og delvis oppgradert.
* Vaktmester på bygget.
* Fasade skal oppgraderes i løpet 2020.

Adkomst


Se vedlagte kartskisse.

Parkering


Mulig å leie p-plass på tomten eller i garasje.

Inneholder


Vi har ledig lagerlokale på ca. 200 kvm BTA. i byggets 1.etasje og kontor i byggets 5.etg. Fra 10 til 450 kvm BTA.:

Lager 200 kvm BTA: Lageret leies kun ut sammen med kontorlokaler i 5.etasjen. Lageret har felles kjøreport inn til sluse som deles med en annen leietaker. Fra slusen er det egen port inn til lageret. Lageret har en høyde på ca. 4,5 meter. Egen utgang fra lageret inn til kontorbygget. Gårdeier disponerer ca. 100 kvm i lageret.

Kontor på 450 kvm BTA.: Består av resepsjonsområde, 7 kontorer av varierende størrelser (flere kan deles i 2 eller 3 kontorer) og 2 møterom, kjøkken/spiseplass, arkiv, lager og 2 toaletter. Vi kan vurdere å leie ut kontorene som et kontorfellesskap.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Kjøreport