Beskrivelse

Spennende kombinasjonseiendom på Skedsmo med ledige lager/verkstedarealer samt et mindre kontorlokale.

Bygget er oppført med varige fasader i betong og består av tre etasjer pluss underetasje. Under-etasjen fremstår nærmest som en førsteetasje med direkte innkjøring i bygget, samt vinduer i store deler av etasjen.

Eiendommen ligger i noe skrånende terreng, hvilket muliggjør tilgang til flere nivåer for lagring. 

Lageret (ca 881 kvm) er etablert med 1 direkteinnkjøringsporter og har en fri høyde på ca. ca 4 meter. 
Kontorarealet(ca. 158 kvm) ligger i eiendommens 2. etasje og tilpasses leietakers ønsker og behov.

Det er utomhusarealer for parkering for ansatte og besøkende, samt manøvreringsområder for lastebiler mv. Endelig fordeling hva angår parkering mv avklares med den enkelte interessent.

Både kontor og lager/verkstedsarealene tilpasses ny leietakers ønsker og behov.

Lokalene kan overtaes omgående.

Beliggenhet

Industriområdet rundt Skedsmokorset er et ettertraktet område for lager, logistikk og kombiformål. Dette er området i Norge med flest nyetableringer innen lager- og logistikklokaler de siste fem år. Eiendommene ligger i nærheten av Berger næringspark, et område som huser store, solide virksomheter som eksempelvis DHL, DSV, FedEx, Wittusen & Jensen, Grove Knutsen, PonCat, mfl.

Området er tilknyttet logistikkaksen Oslo – Gardermoen – Trondheim og eiendommene har en sentral beliggenhet med ca. fem min avstand til av- og påkjøring til E6. Til Oslo er det ca. 20 min kjøretid og til Gardermoen ca. 20 minutter.

Som følge av den sentrale beliggenheten ansees næringsområdene på Skedsmo-korset og Berger som prime innenfor segmentet.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kantine
Kjøreport