Beskrivelse

-Heis
-Personal restaurant/Kantine
-Møterom
-Garderober og stort trimrom
-Sykkelparkering – avlåst innendørs
-Meget god parkeringsdekning
-Båtplass i privat båthavn
-Båthus med kajakklagring
-Strand og parkmessige uteområder

Beskrivelse:
Bygg C: 290 kvm BTA – 3. etasje
Strandveien 50 ble oppført i 1990 og er en del av Sameiet Godthaab Lysakerfjorden med DNB Livsforsikring AS som største eier. Eiendommen er på totalt 23 000 kvm.
Strandveien 50 har løpende gjennomgått flere oppgraderinger, og fremstår i dag som en meget godt vedlikeholdt eiendom med gode tekniske kvaliteter.
Kantinen er totalrehabilitert og tilbyr et meget godt og variert tilbud til gunstige betingelser.

Ledig fra:
Ledig nå – ferdigstilles på ca 4 måneder fra signering av kontrakt

Beliggenhet:
Strandveien 50 skiller seg fra øvrige eiendommer på Lysaker med sin fantastiske beliggenhet og samtidige nærhet til offentlig kommunikasjon.
På Lysaker Brygge og i området rundt finnes ulike servicetilbud, spisesteder og også flere treningssenter. CC Vest shoppingsenter ligger ikke mange minutter unna.

Lokalene/innhold:
Lokalet er under totalrehabilitering, og planløsning skreddersys etter avtale med ny leietaker. Flott lokale med god planløsning som er egnet for opp mot 20 arbeidsplasser i åpen løsning.

Eierforhold:
Strandveien 50 er et sameie med DNB Livsforsikring AS som største eier. DNBs eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør og dekker hele verdikjeden innen segmentene kontor, kjøpesenter og hotell. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Stockholm.

For mer informasjon kontakt:

DNB Næringseiendom
Anne Sofie Stafseth
Telefon: 815 44 100
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: Annesofie.stafseth@dnb.no

Akershus Eiendom
Rune Arvesen
Seniorrådgiver
Tlf: 22 41 48 00
Mob: 915 35 567
Send e-post: ra@akershuseiendom.no