Fasiliteter

Alarm
Garasje/P-plass
Kjøreport

Beskrivelse

I bygget, som er et kombinasjonslokale på ca 2000 kvm, er det ledig til lager, showroom, verksted, butikk etc:

1000 kvm BTA ledig omgående 
- Ca 5 meter takhøyde med port på bakkenivå .
- 5 kontorer, toalett og stort showroom. 
- Flott spiserom med kjøkken.

Dette er laget i en stor lagerhall og kan enkelt tilpasses til ny brukers behov.

2 daa uteareal (med mulighet for utvidelse med ytterligere 3 daa uteareal).

Strøm, fellesutgifter, alarm og renovasjon


Etter avtale.

Adkomst

Se kartreferansen, Hensmoen ligger ved E16, rett nord for Hønefoss og 60 km nord for Oslo.

- Lokalene ligger ved industrivenen som er hovedveien inn på industrifeltet, ca 250 m fra E16. Dette er et etablert og sentralt industriområde ved Hønefoss.

Beliggenhet


Lokalene ligger på Hensmoen industrifelt.

På eiendommen er det følgende leietakere: Jarles Bil og Hjort Conveyor

Hensmoen er et veletablert næringsområde ved E16. Byggmakker, Sparmax, Akershus traktor og Lena maskin er våre nærmeste naboer. Videre har bla a. Statens vegvesen, Ringerike kommune, Posten, Helge R. Olsen, Asker trelast, Bertel O Steen, Spencon, Smurfit (Norpapp), BetonmastHæhre Ringerike og Vianor tilhold her i tillegg til en rekke detaljhandler, bil og maskinforetninger og mindre entreprenør og industribedrifter.

Standard

Bygg og tomteområdet er velholdt.

Gode tilpasningsmuligheter for ny leietaker. Videre oppussing/tilpasning gjøres etter nærmere avtale.

Innhold

Lokalet er i utgangspunktet et stort søylefritt rektangulært rom med kontorer i den ene enden, og port i den andre. Pr i dag er det etablert enkelte lette delevegger og kontorer/showroom i den store lagerhallen som enkelt kan fjernes slik at det gjenopprettes ett stort søylefritt rom på ca 900 kvm med 5 m takhøyde.


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon


Kommunenr: 605

Gårdsnr: 92

Bruksnr: 80