Byggemåte


Mur

Innhold


Ca. BTA 680 kvm i første etasje.

Store, lyse og trivelige lokaler til leie sentralt i Hillevåg.

Lokalene har gjennomgående god standard både i kontorfløyen og i verksted, lager og det som tidligere har vært vaskehall/ lakkeringshall.

Det er i tillegg bygget/ seksjonert inn hems, lager, nye toaletter, vaskesone, kontorer og kundemottak.

3 kjøreporter med ca 3 meters høyde.

Standard


Gjennomgående god standard.

Møblering


Leies ut umøblert.

Parkering


Parkering på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Overtagelse


Eiendommen er ledig for overtakelse.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.