Beliggenhet, adkomst


Lundegeilen ligger i Sandnes kommune, nært etablert næringsområde på Kvål - samt godsterminalen.

Lundegeilen har svært gode adkomstforhold, med kort vei til E-39 motorvei.

4 min. gangavstand til Ganddal jernbanestasjon, med hyppige avganger mot både nord og sør.

Avstand fra Lundegeilen:

- 18 min. til Sola flyplass
- 20 min til Stavanger og
- 6 min til Sandnes sentrum
- 22 min til Risavika Havn

Byggemåte


Betong

Innhold


Eiendommen er på totalt 1 000 kvm. kontor, hvorav 500 kvm. er ledig for utleie.

Kontoretasjene inneholder, enkeltkontorer, åpent landskap, kjøkken (stor kantine øverst) samt toaletter med dusj.

- Vi kan tilby lokaler fra enkeltkontorer på ca. 15 -30 kvm.
- Vi kan tilby en eller to hele etasjer med egen inngang
- Vi kan tilby både kort - og langtidsleie
- Lokalene kan tilpasses leietakers behov

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen. Det foreligger per i dag ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealet er oppgitt av huseier.

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavik skal ikke kunne gjøres gjeldende som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag.