Arealspesifikasjon


1. etg: 364 kvm 1. etg.: Lager/lett verksted/proffbutikk
1. etg: 415 kvm 1.etg.:Butikk/showroom/proffbutikk
1. etg: 1008 kvm 1. etg.: Lagerlokale 2 (stor takhøyde)
2. etg: 356 kvm Lagerlokale 2 etg
2. etg: 372 kvm Lagerlokale Mezzanin
2. etg: 461 kvm 2. etg. mot nord - kontor / showroom
2. etg: 492 kvm 2. etg. mot sør kontor / showroom
3. etg: 409 kvm Kontor 3 etg mot øst
3. etg: 461 kvm 3. etg. mot nord - kontor / showroom
3. etg: 492 kvm 3. etg. mot sør - kontor / showroom / kantine

Kort om eiendommen


Fleksible lager og kontorlokaler i etablert område og godt vedlikeholdt bygg ved Gamleveien. De ulike arealene kan leies for seg selv, men det er også mulig å leie større arealer samlet, eller på flere plan. (F.eks. kontorer i 2. etasje, med lager og/eller proffbutikk på gateplan).

Beliggenhet


Gamleveien går fra Luravika til Gausel/Gauselsplitten. Dermed ligger den tett på Sandnes sentrum og Forus-området.

Forus regnes som et av Norges viktigste næringsområder med bedrifter knyttet opp mot IT, teknologi, energi, handel og service.

God kollektivdekning i området, samt enkel adkomst for store og små kjøretøy.

Gausel stasjon: ca. 1,5 km
IKEA: ca. 1,3 km.
Sandnes sentrum: ca. 3,5 km.
Stavanger sentrum: ca. 10 km.
Stavanger Lufthavn: ca. 7 km.

Innhold


INNHOLD:
1. etg.: ca. 364 kvm BTA: Lager/lett verksted/proffbutikk
1.etg.: ca 415 kvm BTA: Butikk/showroom/proffbutikk m./lager.
(arealene i 1 etg kan enkelt slås sammen til ett lokale på 779 kvm.)

2. etg. mot sør: ca. 492 kvm BTA - kontor / showroom / Kantine
2. etg. mot nord: ca. 461 kvm BTA - kontor / showroom
3. etg. mot sør: ca. 492 kvm BTA - kontor / showroom
3. etg. mot nord: ca. 461 kvm BTA - kontor / showroom

Lager og kontorer mot øst:

1. etg.: Lagerlokale 2: ca. 1.008 kvm (stor takhøyde)
Mezzanin: Lagerlokale 3: ca. 372 kvm
2. etg.: Lagerlokale 4: ca. 356 kvm
3. etg.: Kontorer: ca. 409 kvm

Standard


Godt holdte lokaler med god kontorstandard. Tilpasninger til hver enkelt leietaker er mulig.

De tekniske anleggene holder god standard, og fremstår som godt vedlikeholdt. Det er i all hovedsak benyttet tepper i kontorarealene, med utstrakt bruk av glassfronter i de sonene som er inndelt med cellekontor. Standard og tilpasning tilpasses om ønskelig samråd med Utleier. Hver etasje har garderobeløsning med dusj for både dame og herre, samt HCWC i hver etasje. Ventilasjonsanlegget er moderne, med distribusjon via systemtak. Dette har vist seg å være meget gode og fleksible systemer. Selvsagt med kjøling.
Det er egen kantine i 2 etg. av kontorbygget.

Lokalene er svært effektive med lite fellesareal. Fra arkitekt er det lagt stor vekt på at alle kontorer/cellekontorer/åpne landskap/møterom skal fremstå som lyse med naturlig dagslys og tiltrekkende å arbeide fra.

I første etasje mot Gamleveien ligger det ypperlige butikk/proffbutikk lokaler med gode muligheter for tilpasning og eksponering.

Lagerhall med god takhøyde og mezzanin som kan tilpasses etter leietakers behov.

Energimerking


Bygget har fått energikarakter B, C og D avhengig bygningsdel.

Adkomst


Enkel adkomst, også for større kjøretøy. Det går busser i nordgående og sørgående retning rett utenfor bygget.

Parkering


Eiendommen har god parkeringsdekning. Parkering skjer på utvendig parkeringsplass.

Sentrale lover


Oppdraget reguleres i henhold til Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007 nr. 73. Fravikeligheten som framgår av lovens § 1-3 og forskriftens § 1-2 er anvendt for dette oppdraget.
Dersom det avtales påkostninger/vedlikehold av leieobjektet som dekkes av utleier eller leietaker må partene selv avklare skattemessige konsekvenser, herunder avskrivningsregler og eventuelle justeringsregler for merverdiavgift med sine respektive revisorer eller advokater. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.
Leietaker er ansvarlig overfor alle offentlige myndigheter for at hans benyttelse av leieobjektet tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende offentligrettslige krav i leieperioden.
Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming skal besørges og bekostes av leietaker, når kravet i hovedsak kan tilbakeføres til leietakers særlige bruksformål eller den bransje leietaker driver i leieobjektet. Offentligrettslige krav knyttet til universell utforming, som ville blitt pålagt uavhengig av de alternative bruksformål som leieobjektet lovlig kan benyttes til, skal besørges og bekostes av utleier.
Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

Hvitvaskingsregelverk


I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre kundetiltak av både oppdragsgiver og leietaker.
Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å bekrefte identiteten til leietaker på grunnlag av gyldig legitimasjon. Samt plikt til å foreta kontroll av eventuelle reelle rettighetshavere. Der leietaker opptrer i henhold til fullmakt må også fullmaktsgivers identitet bekreftes på grunnlag av gyldig legitimasjon. Kundetiltak av leietaker skal senest skje på kontraktsmøtet.
Dersom leietaker opptrer i henhold til fullmakt, må fullmakten fremlegges samtidig som kontrakt inngås. Dersom leietaker er en juridisk person (AS mv.) plikter leietaker å fylle ut og returnere egne kundekontrollskjemaer før kontraktsmøtet i tillegg til å fremlegge firmaattest.
Dersom kundetiltak ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av oppdraget. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere mistenkelige avtaleinngåelser til Økokrim. Med mistenkelig avtaleinngåelse menes en avtale som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundetiltak kan også være et forhold som gjør oppdraget mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Regulering


Eiendommen ligger i et område regulert til forretning/kontor. Ref. plan 86115.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis
Kantine
Kjøreport