Beliggenhet, adkomst


Nordlysvegen ligger i et etablert industriområde i Bryne kommune, helt i grensen til Klepp Kommune.

Gåavstand til jernaben i Bryne sentrum.

Avstand fra Nordlysvegen 5:

- 15 km. til Sandnes sentrum
- 21 km. til Sola flyplass
- 27 km. til Risavika Havn
- 30 km. til Stavanger sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Nordlysvegen 5 er en stor kombinasjonseiendom på totalt 5 600 kvm.

Arealene er fordelt som følger:

Produksjonshall:

-Hall 1 - Ca. bta. 929 kvm. (4,65 meter takhøyde)
-Hall 2 - Ca. bta. 967 kvm. (4,65 meter takhøyde)
-Hall 3 - Ca. bta. 889 kvm. (3,67 til 6,90 meter takhøyde)
-Hall 4 - Ca. bta. 288 kvm.

Administrasjonsbygg, kontor, kantine, garderobe, hall:

-Kontor m.m. ca. bta. 647 kvm.
-Garderobe (ny) ca. bta. 98 kvm.
-Hall 1 - Ca. bta. 309 kvm.
-Hall 2 - Ca. bta. 217 kvm.

Stålhall:

-Hall 1 (øst) - Ca. bta. 605 kvm.
-Hall 2 (midt) - Ca. bta. 411 kvm.
-Hall 3 (vest) - Ca. bta. 248 kvm.

Opptil 6 300 kvm. uteområde kan leies

-Tilpasning etter leietakers ønske kan diskuteres
-Fiber
-Ventilasjon med kjøling på kontor

Standard


God standard.

Byggeår: 1974 til 2009.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.