Beliggenhet, adkomst


Eiendommen ligger i næringsområdet "nye Forus Vest" i Sola kommune - på grensen til både Sandnes og Stavanger kommune.

Avstand fra Kanalsletta til:

Sola Lufthavn - Ca. 5 km
Stavanger sentrum - Ca. 10 km
Sandnes sentrum - 10 km.

Arealer og fordeling per etasje


OM PROSJEKTET:

Tomten er på totalt ca. 4 000 kvm.

Utbygger (Høgevoll AS) kan tilby nytt kombinasjonsbygg fra ca. bta. 2 000 kvm. til ca. bta. 6 000 kvm.

Leier vil stå fritt til å tilpasse både tomten og kombinasjonsbygget etter eget ønske.

AREALET KAN UTVIDES ETTER LEIETAKERS BEHOV OG ØNSKER.

Standard


Lokalene blir levert nøkkelferdig etter leietakers kravspesifikasjon

Parkering


Etter nærmere avtale.

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.