Beliggenhet, adkomst


Sentralt beliggende på Forus like ved Statoil, BP, Exxon m.v.

God adkomst med bil, offentlig transport og for syklister. Godt utbygget kollektivtilbud i området, og et bra nettverk av sykkel / gangstier som leder frem til eiendommen.

Innhold


1 etasje.: Kontor BTA ca. 681 kvm.

2 etasje.: Kontor BTA ca. 681 kvm.

3 etasje.: Kontor BTA ca. 681 kvm.

4 etasje.: Kontor BTA ca. 681 kvm.

Totalt BTA 2 724 kvm.

- Mulighet for leie av mindre deler

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov etter nærmere avtale

Standard


Lokalene holder gjennomgående meget god standard. Materialvalg av høy kvalitet. Ventilasjon med kjøling. Heis.

Parkering


God parkeringsdekning.

Energiforbruk


E

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealer er oppgitt av utleier, og er ikke kontrollmålt av megler.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.