Beliggenhet, adkomst


Sentralt beliggende på Forus, nært jernbane.

Svært godt kollektivt tilbud.

Innhold


Eiendommen er ca. 2 100 kvm. med verksted og kontor.

Takhøyde ca. 8 meter. Kjøreport ca. 6 meter høy og 4 meter bred. 10 tonns traverskran, på deler av bygget.

Deling av lokalet kan diskuteres.

Uteområde kan leies.

Oppvarming


Gass.

Parkering


På egen tomt.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Ledig for overtakelse.

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon


Kommunenr: 1103

Gårdsnr: 14

Bruksnr: 200