Fasiliteter

Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass

Beskrivelse

Forretningslokalet ligger i 1. etg. AMFI Drøbak City. Lokalet har egen varelevering, lager, kontor og personaltoaletter. Ligger i tilknytning til en dagligvare, en annen varehandelsaktør, en bilforretning og et boligsameie. Bygget er godt synlig og kan eksponeres med skilt mot den mest trafikkerte veien i Drøbak.

Lokalene ble ferdigstilt i 2006, og får nytt inngangsparti sommeren 2018. Ledig fra 1.9.2018.

Areal lokale 02 (se plantegning):
Brutto 1059,6 kvm
Netto 847,7 kvm


Adkomst

Kollektivknutepunkt fra Dyrløkke, rett ved eiendommen.

Parkering utenfor lokalene + 750 p-plasser rundt kjøpesenteret.

Beliggenhet

Holterveien 2 ligger sentralt plassert ved kjøpesenteret AMFI Drøbak City og kollektivknutepunkt. Området eiendommen befinner seg i er det største i kommunen for handel og tjenester.

Lokalene leies ut på tidsbestemt kontrakt med indeksregulert leie.