Beskrivelse

Vi har ledig forretningslokale i Akersgata i kvartalet Akersgata / Teatergata. Inngang fra Akersgata.

Akersgata 65 ligger sentralt i hovedgaten mellom St. Hans haugen og Grensen/Karl Johans gate. Her er det mange som daglig passerer på vei til og fra jobb.

Planene for nytt Regjeringskvartal vil på sikt gi enda større kundegrunnlag for områdets forretninger og serveringssteder.

Standard


Forretningslokale ledig - korttidsleie.

Lokalet på 204 kvm brutto og 184 kvm netto har for det meste åpen løsning med noe bakrom. Fasadevinduer mot Akersgaten gir god mulighet for profilering. Lokalet er ikke egnet til servering!


Send mail med beskrivelse av konsept til astrid.napastaa@olavthon.no så tar jeg kontakt.