Beskrivelse

Meget sentralt og allsidig kontor eller forretningslokale med mange muligheter. 

Eiendommen er et forretningsbygg med en blanding av handel- og kontor relatert virksomhet.

Adkomst

God adkomst til eiendommen og lokalene. 

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentralt på Mariero i etablert næringsområde i umiddelbar avstand til trafikk-knutepunktene FV44 og RV 39.

Mariero er en bydel ca. 4 km. sør for Stavanger sentrum. Området er preget av boligbebyggelse og variert næringsvirksomhet hvor handel og engros virksomheter er dominerende. I området ligger aktører som Coop OBS Hypermarked, Coop Bygg, Scousen, Fretex, Rema 1000, Helgø Meny, McDonalds, Byggmakker, NKL, Slettvoll Møbler samt en del helserelatert virksomhet m.fl.

Eiendommen har gode adkomstforhold til/fra FV44 og E39 (motorveien) med kort avstand til en rekke knutepunkter i regionen for øvrig.

Standard

Normal god innredningsmessig standard. Noe tilpassning til eget konsept må påregnes. 

Dagens utstilling vil bli demontert ved fraflytting.

Innhold

Lokalet for fremleie ligger i 1. etasje med flott eksponering mot Fv-44. 

Arealet utgjør brutto 270 kvm inkludert andel fellesareal.

Lokalet er stort sett åpent. I tillegg et spiserom med kjøkken samt to mindre lager/arkiv rom og wc. 

Mulighet for leie av ytterlig lagerarealer etter avtale med eier.