Overtakelse


Etter avtale

Kort om eiendommen


Kontorlokaler i Ryfylkegata 22 med plass til cirka 20 arbeidsplasser i østre bydel. Lokalet er opprinnelig et fabrikklokale som er renovert og gjort om til moderne kontorer med særpreg og sjarm. Lokalet ligger i 3. etasje. med inngang fra parken.

Beliggenhet


Ryfylkegata 22 har en sentral beliggenhet i Østre bydel, et av de mest populære områdene i Stavanger med bla. 5 o Øst, Borgen (med bl.a Ostehuset som leietaker), Fermenten, Tau Scene og Absinthen i umiddelbar nærhet.

Området består av et mangfold av spennende bedrifter, spisesteder, butikker og andre servicetilbud.

Diverse


Kontakt megler for en presentasjon og visning av eiendommen.

Innhold


BTA: Cirka 300 m².
Arealene er inklusiv andel fellesarealer, og angitt som bruttoarealer (BTA) i hht NS 3940.

Leietaker må hensynta at eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) ikke under noen omstendighet skal kunne gi grunnlag for mangelskrav.

Standard


Lokalene har betonggulv og åpen himling som gir luft og naturlig lys med et moderne, industrielt uttrykk. Kontoret er innredet som åpent landskap med god belysning og store vinduer. Åpent og stort kjøkken, stort møterom med plass til 8-10 personer, samt to toaletter.

Leietaker har også tilgang til et 50 kvadratmeter stort arbeidsrom som i dag benyttes som workshop/møterom. (Booking avtales med utleier).

Lokalene kan tilpasses ny leietaker etter avtale med huseier.

Oppvarming


Elektrisk

Energimerking


Ved salg og utleie av bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften. Megler har informert selger/utleier om selgers/utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger pr dato ingen energiattest.

Parkering


Sykkelparkering på baksiden av bygget, samt parkeringsplasser i tilknytning til eiendommen forbeholdt leietakere etter første mann til mølla prinsippet.
Mulighet for leie av parkeringsplass rett over gaten Kvitsøygaten/Parkeringsplass ved Fermenten.