Beskrivelse

Eiendom med et bredt bruksregister, og en attraktiv beliggenhet i første rekke mot hovedveien. Eiendommen er p.t. benyttet til forretning med tilhørende verksted. Reguleringens ordlyd åpner for variabel bruk. Ordlyd i regulering er som følger: "Annet byggeområde. Service/forretningsbebyggelse (evt. lettere industri)". 

Området er p.t. under behandling for ny reguleringsplan - se blant annet følgende lenke der man kan laste ned saksdokumenter fra Stavanger kommune:
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/store-planoppgaver/reguleringsplan-for-mariero/

Eiendommen er tildigere benyttet til blant annet salg og service av biler og MC. Deler av eiendommen har svært god takhøyde.  Det er klargjort arealer for verksted med oljeutskiller. Vaskehall på baksiden av bygget. ÅDT er cirka 13.500

Adkomst

Enkel adkomst om man kjører eller kommer med kollektiv transport. Bussvei-aksen går rett utenfor eiendommen, med stoppested like ved. Det er også god adkomst for større kjøretøy, og varelogistikk er således enkelt. Godt tilrettelagt for gående/syklende forbi eiendommen og i området for øvrig.

Beliggenhet

Svært sentral beliggenhet på Mariero. Ca. 4km fra sentrum, cirka 2,5 km fra Hinna Park og i en direkte forlengelse av Hillevåg. Eiendommen ligger i et tett utbygget område, der store deler av byens befolkning kan nå Mariero med en kort kjøretur. Det er en rekke handels- og servicekonsepter i umiddelbar nærhet. Herunder; Coop OBS Hypermarked, Power, McDonalds, Slettvoll møbler, Meny Helgø, Byggmakker, Lyse, Altibox, Foodcourt, Coop OBS bygg, Maritim AS, Helgø Møbler, Fine Biler m.flere. Området har over tid bygget seg opp som et av de mest vitale områdene for handel/service, og huser således flere aktører med behov for logistikkintensiv drift.

Kort vei og enkel adkomst fra flere av de største og tettest bebyggede bydelene i regionen. Kun noen få minutter kjøretur fra E-39, og på få minutter kommer man seg til Hinna Park eller Stavanger sentrum.

Standard

Normal standard. Eiendommen er bygget på midten av 80-tallet, men med godt vedlikehold fremstår eiendommen i god stand. Det er nylig skiftet porter og belysning. Kontorene holder relativt enkel standard, men kan tilpasses bruker, og oppgraderes ved behov/ønske.

Innhold

1. etg.: ca 1645 kvm. Har frem til i dag vært benyttet til verksted og forretning.
2. etg.: ca. 855 kvm. Benyttet til forretning og kontor. Det er en solid kjørerampe opp til forretningsdelen i 2. etasje, noe som muliggjør plasskrevende handel.
3. etg.: teknisk rom.

Tomt: ca. 5302 kvm.
Romslig og lett tilgjengelig uteareal med god parkeringsdekning. Deler av utearealet er innegjerdet, og med låsbare porter.

Eiendommen ønskes fortrinnsvis leid ut, men salg kan også vurderes. (Konferer megler ved interesse).

Fasiliteter

Alarm
Garasje/P-plass
Kjøreport