Beskrivelse

Tomteområde på Nebbenes. Regulert til handel, logistikk, lager, industri  og produksjon etc. med tilhørende kontorer.
Eiendommen er på totalt ca. 150 daa brutto og ca. 74 daa netto bebyggbar tomt. God beliggenhet ved E6 nord for Gardermoen, i Eidsvoll kommune.

(Selskapet Tibnor har på samme tomteområde flyttet inn i nytt bygg oppført av Bulk, totalt areal ca. 21 200 kvm.)

 
Byggetid er ca. 12 mnd fra signert leieavtale.

Bulk tilbyr nybygg som følger: 
Fra 2 400 - 30 000 m² totalt areal.
Kontorer i 1. etg og evt. på mesanin.
Høy pallekapasitet.
Svært miljøvennlig bygg med lave driftskostnader.

Bulk Infrastructure AS


Bulk er et industrikonsern med virksomhet innenfor områdene Lager/logistikk og industribygg, Data Senter og Fiber.
Bulk har ført opp mer enn 400 000 m² med lager og logistikkbygg. Vi bygger effektive logistikkbygninger med høy kvalitet. Bulks styrke er å bistå leietakere med gode og kostnadseffektive løsninger. Med et sterkt fokus på energieffektivisering. Bulk opererer med en svært effektiv byggeprosess. Bulk har flere potensielle tomter mellom Nebbenes og Moss.

Adkomst

Følg E6 til avkjøringen ved Shell Nebbenes. Ormlia Næringsområdet ligger direkte av fra Østre Hurdalsveg få meter fra avkjøringen.

Beliggenhet

Tomtene ligger ved Nebbenes, med direkte avkjøring og profilering mot E6 , ca 20 km nord for Gardermoen.
Avstand til Oslo S er ca. 60 km.

Standard

Se vedlagte Bulk brosjyre som viser Bulks standardbygg med lager og omlastningsterminal.