Beskrivelse

Attraktivkombinasjonseiendom på Skytta, eiendommen egner seg både til enbrukere samtidig som den kan deles i to mindre enheter. Eiendommen er oppført i to trinn, hhv 1985 og i 1996. Høyt lageret har takhøyde ca 8,5 meter. Det er totalt 6 porter til høyt lageret fordelt med 3 porter på to forskjellige områder, slik at en kan oppnå god vareflyt. Lageret har reoler med plass til ca 6.000 paller.

Eiendommen ligger i skrånende terreng, og det er direkte tilkomst via port til mesanin fra en større utomhusplass på oversiden av eiendommen.

Kontorene er oppført ovr tre plan og med forbindelse via vindeltrapp til lageret.

Eiendommen er nylig ledigstilt og lokalene kan overtaes snarlig.

Beliggenhet

Eiendommen ligger godt til på Skytta industriområde. Eiendommen ligger lokalt i nedre del av industriområdet og har derfor god og enkel adkomst for lastebiler osv. Forøvrig er det god adkomst mot E6 for transport nordover og sørover mot Oslo. I tillegg ligger eiendommen slik at det er naturlig å benytte RV 4 mot Oslo.

Eiendommen står på en tomt på ca 9.000 m2 og har romslig utomhusplass for manøvrering av lastebiler, og god plass til personbilparkering osv.

Standard

Eiendommen fremstår som en solid eiendom, med yttervegger i lageret i betongelementer. Kontorene er utvendig glasset inn og har et representativt særpreg.

Innvendig fremstår lagrene som velholdt med gode rette gulv. Kontorene i varierende standard og utleier vil kunne gjøre nødvendige tilpasninger for leietaker etter nærmere avtale.

Innhold

Arealfordeling:

Ca 3.875 m2 høyt lager

Ca 600 m2 lager på mesanin med adkomst ut samt direkte tilknytning til høytlageret.

Ca 1.275 m2 kontor

Fasiliteter

Alarm
Bredbåndstilknytning
Kantine
Kjøreport