Beskrivelse

Prosjekterte kombinasjonsbygg med grunnflate på hhv. ca. 7.700 kvm og 4.500 kvm.

Tomten utgjør totalt ca 32 100 m². Det vil være gode utomhusarealer for parkering, manøvrering av lastebiler etc.

Eiendommen er pr. i dag regulert til kontor/ industri/ lagerbygg med tilhørende funksjoner. Tomten er byggeklar.  

Leietaker vil kunne delta i arbeidet med nybyggets utforming og delta i prosjekteringen av lokalene opp mot egene ønsker og behov.Lageret:


Det legges opp til å oppføre lager med fri innvendig takhøyde på ca. 11,7 meter. Det kan bygges rikelig med porter med værgardiner og/eller porter for direkte innkjøring på dekket.

Kontorene:

Kontorene tilpasses i hht leietakers behov. Planløsningen som vises i denne annonsen er en indikativ løsning og viser en kombinasjon av cellekontorer og åpen teamstruktur. I tillegg tilrettelegges nødvendige fasiliteter slik som møterom, kopi/printrom, server og arkiv etter leietakers behov.


Kontakt megler for plantegninger og ytterligere informasjon.

Adkomst

Det er adkomst til eiendommen med avkjøring fra motorveikrysset ved E6 på Lindeberg. Derifra er det ca 1 minutters kjøretid til eiendommen.
Lindeberg togstasjon er like i nærheten og bussholdeplass ligger i Trondheimsveien. Tog fra Oslo Sentralstajon til Lindeberg tar ca 28 minutter og har avgang hver halve time.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende sentralt langs E6, midt imellom Gardermoen og Oslo. Eiendommen ligger som den første man kommer til i næringsområdet på Lindeberg. Beliggenheten er ideell for å forsyne Oslo og nordaksen med varer og gods. I forhold til ansatte har eiendommen nærhet til Oslo, men også områdene omkring Romerike.

Næringsområdet er en raskt voksende industripark mellom Oslo og Gardermoen. Flesteparten av næringseiendommene her er enbrukerbygg av høy standard som huser store, solide virksomheter slik som Hesselberg, Hallgruppen, Alimenta, Hydroscand, ETM Øst mfl.

Fasiliteter

Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Kantine
Kjøreport