Om eiendommen

Kort om eiendommen

Spennende kombinasjonseiendom som med sitt volum og sin sentrale beliggenhet, er godt egnet for flere typer industri og produksjonsbedrifter.

Innhold

Verkstedbygning på samlet ca. 3 400 kvm.

L-formet verkstedbygg med store åpne flater.
Velutstyrt eiendom med bla. to traverskraner på hhv. 10 og 12,5 tonn, søylekraner, takhøyde på ca. 9 meter i store deler, flere porter inn i hallene, gode garderobe fasiliteter, verkstedskontorer, flere mindre rom for fin-verksted, oljeutskiller, trykkluft etc. Mulighet for undervisnings- og kursrom, trimrom etc.

Av mer spesielle forhold kan nevnes en 420 meter dyp test brønn, strøminntak på 690 og 400 volt samt 3 kammer for trykktesting.

Eget frittliggende kontorbygg på ca. 1 700 kvm.

Moderne kontorlokaler fordelt over 3 etasjer, med en blanding av cellekontorer og soner med åpne arbeidsplasser.
Lokalene er godt utstyrt med møterom, sosiale soner, garderober og wc.

Fullt utstyrt kantine.

Like ved kontorbygget er det overbygget sykkelparkering samt ladeplasser for el-bil.

Disponibelt uteområde ca. 13 000 kvm.

Innegjerdet, asfalter disponibelt uteområde ("yard") rundt verkstedet. Deler overbygget med halvtak langs bygningen.
Utvendig vaskeplass, kontrollert avrenning fra ute-området til oljeutskiller.
To solide automatiske porter inn på området gir god adkomst til verksted og yard, samt intern logistikk på området.
På området er det i dag en rubb-hall med pallereoler innvendig. Det er fremlagt strøm til rubb-hallen, samt til flere rubb-haller hvis behov.
Mulighet for ytterlig uteområde på nabotomt som har samme grunneier.

Ca. 70 parkeringsplasser på egen grunn.

Kan deles og leies ut i noe mindre enheter.

Beskrivelse av tomt

Tomten er på samlet ca. 21 500 kvm. Dette gir gode muligheter for utelagring samt eventuelt påbygg på eiendommen eller rubb-haller.

Standard

Høy standard i hall, som er meget velutstyrt. Renovert og oppusset i 2007.

Kontorer holder en god standard fra byggeår i 2007.

Energimerking

Finnestadjordet 6 (verksted) har energimerke Rød D.
Finnestadveien 24 (kontor) har energimerke Rød E.

Beliggenhet

Eiendommen ligger meget sentralt i Dusavik i et aktivt og attraktivt industri- og havneområde. Området er preget av hovedsakelig oljerelaterte virksomhet. Dusavik-basen er den primære forsyningsbasen for Johan Sverdrup-feltet, som har en forventet levetid på ca. 50 år. I tillegg til Johan Sverdrup forsyner selskaper på basen også feltene Balder, Gina Krogh, Gudrun og Martin Linge.

Mer enn 60 olje- og gass relaterte virksomheter ligger i Dusavik i dag.

Dusavik er den eldste forsyningsbasen til oljeaktiviteten i Nordsjøen, først etablert på slutten av 1960-tallet. Den sentrale delen av Dusavik er regulert som ISPS-havn, og vil være tilgjengelig for brukere av eiendommen. NorSea gruppen drifter selve ISPS baseområdet med kaier etc. Eiendommen ligger like utenfor NorSea sitt baseområde.

Kort avstand til E-39.

Adkomst

Området og eiendommen ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særlig nå etter at den nye Eiganestunnelen sto ferdig i 2020 med 4-felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

To innkjørsler til eiendommen, en til kontordel og den andre inn til verksted og yard, slik at person- og tungtrafikk skilles på en god måte.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.
Veiprosjektet E39 Rogfast vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Tunnel innslaget vil være ved Harestad krysset, like nord for Dusavik som gir meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E39. Dette prosjektet legger til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som vil styrke viktige næringsklynger.

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1103
Gårdsnr: 31
Bruksnr: 284

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Aircondition
Alarm
Bredbåndstilknytning
Heis
Kantine
Kjøreport
Olje- og fettutskiller
travers- og søylekraner. testbrønn. utvendig vaskeplass. trykkluft. kontrollert avrenning av uteområder til oljeutskiller.